Visie en Missie

De WWL stelt zich ten doel het welzijn van zoveel mogelijk personen en groepen in Zwolle te bevorderen, waarbij haar aandacht vooral uitgaat naar groepen die door de officiële instanties in de steek gelaten lijken te worden.

Speciale aandacht besteedt de WWL (momenteel) aan: Sociale achterstand en sociale activering. Hierbij gaat het om het signaleren en het oplossen van maatschappelijke problemen van gemarginaliseerden, die zich buiten het maatschappelijk gebeuren gesteld voelen, vaak ook eenzaam zijn.

Aandacht voor de kloof armoede & rijkdom

Zorg, aandacht voor sociaal-economische gezondheidsverschillen, het verzekeringspakket (waaronder premieverhoging, collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, no-claim ziektekosten), ethische kwesties, de vermaatschappelijking van de zorg.

Monitoring armoedebeleid Gemeente Zwolle

Armoede en kinderen, welke zijn de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen en welke extra voorzieningen zouden getroffen moeten worden om die effecten op te heffen, opdat deze kinderen een goede kans krijgen op een volwaardige ontwikkeling.
De WWL heeft een sterk appèl gedaan op (het sociale gezicht van) de Gemeenteraad.

Mobirise

Website was created with Mobirise