Over ons

Mobirise

Wie en wat is de WWL?
De Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing is opgericht in 1982. Na het manifest 'de arme kant van Zwolle' in 1984 werd de werkgroep volop actief. De werkgroep denkt na over samenleving en welzijn van mensen. Zij streeft naar een samenleving waarin respect voor een ieder individu centraal staat. Zij pleit voor een rechtvaardige verdeling van rijkdom en het opheffen van armoede.

De WWL bestaat uit mensen van verschillende kerkgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties in Zwolle.

Wat wil de WWL?
De WWL streeft naar een samenleving waarin respect voor een ieder individu centraal staat. Respect houdt in dat iedereen tot zijn of haar recht komt en eerlijke kansen krijgt in welzijn en welvaart.

Wat doet de WWL?
Wij zetten ons in voor onze stadsgenoten die om een of andere reden leven in de marge van de samenleving.

This page was built with Mobirise site template