Participatie

De WWL is gerelateerd aan de Werkgroep 'In Gesprek' en de Werkgroep 'Prettige vakantie!?'. Op gemeentelijk niveau praten we mee met de Werkgroep Werk en Inkomen, Zwolle Armoedevrij! en met de politieke partijen die het Zwolse beleid maken.

Werkgroep 'In Gesprek'

De Werkgroep 'In Gesprek' brengt mensen die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan de maatschappij kunnen deelnemen in gesprek met de politiek. Persoonlijk contact met een politicus kan voor een bewustwording bij hem of haar zorgen en resulteren in beleidsverandering.

Ben je verstrikt geraakt in de regelgeving van de overheid? Zorgt beleid er voor dat jij niet aan de maatschappij kan deelnemen? Zit je in de knel? Sta op en vertel! En dat kan beginnen met jouw verhaal. 'In Gesprek' zoekt jou en jouw verhaal! Klik hier om naar de verslagen van de Werkgroep 'In Gesprek' te gaan.

Werkgroep 'Prettige vakantie!?'

In 1987 zijn er door de WWL vakantieactiviteiten voor vrouwen in de bijstand in het leven geroepen en deze zijn opgepakt door de diaconieën van een drietal kerken t.w. Protestantse Gemeente Zwolle, Thomas à Kempisparochie en de Evangelische Lutherse Gemeente. Deze vakanties zijn bedoeld voor inwoners van Zwolle die leven op of rond het bestaansminimum.

De werkgroep 'Prettige vakantie!?' Is een van de genomineerde voor de Ab Harrewijn prijs 2018!
De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting, vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn. Ze heeft tot doel bijzondere initiatieven voor de onderkant van de samenleving voor het voetlicht te brengen.

Mobirise
Vakantiecaravan Ameland

This page was started with Mobirise themes